Bims nedir

02.05.2018

Без рубрики

Comments Off on Bims nedir


Son yıllarda inşaat sektöründe özellikle ısı ve ses yalıtımında, öz kütlesinin düşük olmasının sağladığı avantajların da bir sonucu olarak . Bims son yıllarda, özellikle ısı-ses izolasyonu ve öz ağırlığı bakımından normal yapı elemanlarına nazaran oldukça büyük avantajlara sahip olan . Bims taşı, teknik terminolojide “Doğal Hafif Agrega” olarak nitelendirilmekte olup, “Pomza Taşı”olarak da adlandırılmaktadır.

Bims, Bimsblok ve pomza hakkında her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. TOKYAP BİMS TUĞLA BLOK MALZEMESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ. Bims ve bimsbeton hakkında bilgiler, bimsbetonun avantajları.

Ponza İtalyan dilinden gelir ve değişik dillerde farklı adlandırılır.

Türkçede ise süngertaşı, nasır taşı, hışır taşı, topuk taşı gibi adlarla bilinmektedir. Bims, uluslararası alanda birçok endüstri kolunda yıllardır kullanılan bir hammaddedir. Endüstriyel olarak bakıldığında boşluklu, süngerimsi, volkanik, fiziksel ve . Bimsin hammaddesi pomza, 1doğal malzeme.

Yöresel adlandırmalar olarak da “Hışır . Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte beton endüstrisinde de ilerlemeler olmuş ve beton üretimindeki bu yenilikler beton teknolojisine özel . Yüksek Isı Yalıtımı: Denge Bims duvar ve asmolen bloklarının hafif, gözenekli ve doğal olması nedeni ile yapılarda ısı . Pomza (bims) İtalyan dilinden gelir ve değişik dillerde farklı adlandırılır. Pomza, boşluklu, süngerimsi, volkanik olaylar neticesinde oluşmuş, fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı, gözenekli camsı volkanik .

Bims taşının kırma, eleme ve boyutlandırma ile elde edilmiş farklı tane boyutlarındaki malzeme haline “bims agregası” (pomza agregası) adı verilmektedir. Bims, volkanik kökenli, silikat esaslı, camsı ve gözenekli hafif yapı elemanıdır. Denge Bims İzolasyonlu Hafif Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Volkanizma sonucu oluşan, kristalize, birbirinden bağımsız gözenekli, süngerimsi, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı, doğal, volkanik bir . Bims veya Türkçe literatür ismiyle Ponza taşı, volkanik kökenli, kristalize, mikronize boşluklu bir silikattır. Volkanik kökenli slikat esaslı camsı ve gözenekli bir yapıya sahip hafif yapı elemanıdır. Böylece bina hafifliği oranında deprem emniyeti kazanmış olur.

Bims malzemesinin hafifliğinin temel unsur olmasının yanında, ürünün doğal bir hammaddeden . Straforlu bims ve izotermit (izolasyonlu bims) EPS ile bims in. Doğal bims agregalarının yüksek oranda gözenek içermesi nedeniyle blokların. NEM TUTMAZOkyap Bimsblok elemanları, eşdeğeri olan diğer ürünlere göre . Hacim içerisinde nem miktarının bağıl nem miktarının altına düşmesi durumunda, her bir gözenekteki su buharı, hacim içerisinde geri verilir.