Stabilize yol birim fiyat

21.03.2017

Без рубрики

Comments Off on Stabilize yol birim fiyat


Doğal stabilize malzemenin ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenip boşaltılması, yol boyunca figüre edilmesi, figüredeki malzemenin istenilen kalınlıkta . Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Barajlarda stabilize yol için kum çakıl hazırlanması.

YILI LİMANLAR BIRIM FİYAT LISTEsİ. SABİT TAŞIMA BİRİM FİYAT LİSTESİ. Tuyenan kum, çakıl veya stabilize ile dolgu.

Birim fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri.

Uygulanacak birim fiyat imalatları, birim fiyat tariflerinde atıf yapılmış olan Türk. Karayolları Genel Müdürlüğünce her yıl hazırlanan ihaleli birim fiyatlar kullanılacaktır. Oyuntu ıslahının çıkarılmasından dolayı birim fiyat yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle stabilize dolgu ile ilgili teknik şartnamelerde birim fiyat tarifleri . KİREÇ İLE ZEMİN STABİLİZASYONU. Birim İş: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ismi ve fiyatı bulunan, ölçü ve ödenmesi ayrı yapılan . Sadece nakliye yaptırmak için birim fiyat teklifi alınız.

Bu dokümanda verilen birim fiyat tarifleri, birim fiyat kapsamına giren işlerin . Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (Tüvenan) malzeme ile stabilize yol, temel ve.

Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki birim fiyatlar ile birim fiyat cetveli. Makina ile tuvenan kum, çakıl veya stabilize hazırlanması (Figüre bedeli dahil). Stabilize Yol Bozma Hizmet Bedeli, m², 400+ KDV.

No, Poz No, Yapılacak İşin Cinsi, Birim, Miktar, Birim Fiyat, Tutar. STABILIZE- YOL STABİLİZE KAPLAMASI (reglaj, dolgu, büz, işçilik ve nakliye dahil) . Kaplaması Yapılması birim fiyatı ile 26. Yol, meydan, otopark stabilize kaplamaları 000.

F= (Bir ton taşıma fiyatı) x (Taşınan malzeme birim hacim ağırlığı), olarak hesaplanır. Girişini yaptığım Birim Fiyat Teklif Cetvelini onaya nasıl gönderebilirim? Yapılan işlerin girişi sırasında, poz için girilen miktar revize birim fiyat . Encümen Kararı, Fen İşleri Müdürü tarafından Ulaşım ve Altyapı birimine havale olur. Bilumum kazılar ile her nevi ve her cins stabilize, kum, çakıl, tuvenan, hafif. Formülü kullanılarak yol durumu şartlarına göre hesap yapılacaktır.

Yol Asfalt Altı Beton Yapılması. Metrajı ve zemin kaplama cinsine göre Aykome birim fiyat tarifesine göre yol kaplama. Parke veya stabilize tamiratı ise yol ekiplerine haber verilerek tamiratı .