Halı motifleri

13.03.2017

Без рубрики

Comments Off on Halı motifleri


Kirkitli (kilim-cicim-sumakzili, halı) dokumalar, Türklerin Orta Asya’dan göç etmesiyle dünyaya yayılmıştır. Ancak motifler genelde dini inançları, asaleti, gücü ve aşağıda açıkça tanımlanmış temaları sembolize eder. Halı ve kilimlerin dili sadece dokumacının hünerini . Anadolu da koçboynuzu motifli halı ve kilimler günümüzde de yaygındır.

Parmak ve ona benzeyen tarak motifleri, geometrik olarak üçlü, beşli, yedili sayılar . Bu bakımdan kilim ve halı motiflerimizin tasnif edilerek farklı adlar taşımlarına rağmen aynı motifi ifade eden motifler ile adları aynı olmasına . Yere serilen halı, bir nesilden diğerine kalır ve değeri eskidikçe artar. Her bölgenin kendine has motifleri ve teknikleri vardır. Kars Kafkas halılarında kullanılan motifler genellikle kazak motifleridir.

Selçuklu halı sanatının hayvan ve bitki motifleri, Osmanlı’nın geometrik ve dinsel . Kurt Agızı, Kurt İzi, Canavar Ayağı Motifleri. Böylece bilimsel motif araştırması salt halı, kilim sınırlarını aşarak gelişir. GELENEKSEL HALI SANATINDA KULLANILAN MOTİFLER VE.

Kaşgar, Semerkant halıları da kendilerine özgü motifleri ve bordürleriyle tanınırlar.